• Tworzymy wyjątkowe miejsce: nasi nauczyciele mają najwyższe kwalifikacje, są ludźmi pełnymi pasji, kultury osobistej, gotowymi do dalszego rozwoju, nauki i służenia innym. Budujemy klimat współpracy, przyjaźni, szczerości i dobrej woli.

  Witamy na stronie naszej Szkoły.

  Prowadzimy regularne zajęcia jogi wg metody Hatha,  Ashtanga, Kundalini, Viniasa Krama Joga w Wieliczce ul. Krakowska 58 zaraz przy ulicy Wielicka za Szpitalem Uniwersyteckim jadąc z Krakowa.  Pracujemy w kameralnych grupach i oferujemy szeroką gamę zajęć jak:

  Jogę początkującą i zaawansowaną, kursy jogi od podstaw, jogę dla kręgosłupa, jogę regeneracyjną i hormonalną, jogę dla kobiet w ciąży, jogę anglojęzyczną , ashtanga jogę i zajęcia dla dzieci 0-8

  Jesteśmy głęboko przekonani, że Każdy kto nas odwiedzi nie pozostanie obojętny na to, co się w nim zadzieje. To jest Miejsce, które może być kluczem do otwarcia się na własną wewnętrzną wrażliwość. To szansa na rozwój i polepszenie jakości życia. 

  Naszą misją jest poruszyć w uczniach szkoły świadomość poznania siebie, a tym samym świata, przebudzić ducha, odnaleźć moc oddziaływania praktyki jogi, moc wiary w siebie, a tym samym odnaleźć radości życia, moc kreatywności, moc odwagi do zmian.

  Szkoła jest otwarta w godzinach zajęć

  Nasz budynek znajduje się na parterze. Na zewnątrz jest podświetlony kaseton z napisem szkoły dlatego nawet w porze nocnej możesz nas odnaleźć.  Do dyspozycji uczestników zajęć oferujemy: drabinki, maty, koce, kostki, paski, liny, krzesła, bolstery a nawet i  ciężary do obciążania. Zapraszamy również do naszego sklepiku ze sprzętem, czytelni z interesującymi książkami oraz na darmową ciepłą herbatkę.

  Dbamy o czystość i świeżość pomieszczenia.

 • Co powinieneś wiedzieć o praktyce jogi

  1. Pamiętaj aby nie pozostawać w pozycji, powodującej tzw. "zły" ból - dotyczy to przede wszystkim dolnych pleców, kolan, szyi i głowy. Należy wtedy zwrócić się do prowadzącego.
  2. Prawidłowe wykonywanie asan daje uczucie lekkości, świeżości i jedności nie tylko w ciele, ale także w umyśle. Błędna praktyka wywołuje złe samopoczucie już po kilku dniach. Jeśli sami nie potraficie wykryć błędów, zwróć się o pomoc do nauczyciela.
  3. Wykonuj asany w miejscu cichym, czystym i przewietrzonym.
  4. Kąpiel lub prysznic przed i po ćwiczeniach odświeża ciało i umysł.
  5. Nie praktykuj po dłuższym pobycie na słońcu.
  6. Należy oddychać nosem, nie ustami. Niech oddech pozostaje płynny i miarowy. Nie wstrzymuj oddechu.
  7. Podczas wykonywania asan jedynie ciało ma być aktywne, umysł natomiast pozostaje spokojny i uważny.
  8. Ostatnia pozycja kończąca praktykę jogi to siawasana (10 – 15 min) aby usunąć zmęczenie.

  Zwróć uwagę na to, że jedne pozycje są energetyzujące, a inne wyciszające. Wygięcia do tyłu pobudzają, więc ich praktyka nie jest zalecana na wieczór, przed pójściem spać. Skłony do przodu natomiast wyciszają. Powitania Słońca rozgrzewają ciało i łączą ruch z oddechem.
  Pozycje stojące dają siłę, energię i poczucie stabilności. Balanse rozwijają koncentrację. Skręty oczyszczają ciało i uwalniają z napięcia głowę, szyję oraz plecy. Pozycje odwrócone natomiast regenerują i odświeżają ciało i umysł.

 • Regulamin Szkoły

  Osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych przez Akademię Jogi zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

  § 1. Karnety i opłaty

  1. Osoba praktykująca zobowiązuje się do uczestniczenia w zajęciach dostosowanych poziomem zaawansowania do swoich możliwości i doświadczenia w jodze oraz stanu zdrowia. Zajęcia prowadzone są w różnych grupach zaawansowania, zgodnie z grafikiem oraz opisem zajęć zamieszczonym na stronie www.akademiajogi.com . Informacji na temat zajęć udzielają wszyscy pracownicy.

  2. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami. Karnet jest dokumentem imiennym i nie podlega zamianie.

  3. Karnet jest ważny w przepisanym terminie i na opłaconą liczbę zajęć według informacji na nim widniejących. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.

  4. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia osoby ćwiczącej.

  5. W dni ustawowo wolne od pracy Szkoła może być nieczynna. W takim wypadku ważność karnetów miesięcznych może ulec przedłużeniu.

  6. Aktualna wysokość opłat za zajęcia podana jest na stronie www.akademiajogi.com oraz w cenniku w siedzibie Szkoły przy ul . Węgierskiej 4 w Krakowie.

  § 2. Korzystanie z usług

  1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1, mają prawo:
  a) korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć, korzystać ze sprzętu takich jak: maty, klocki, koce, paski i liny - za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 8,

  b) korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali,

  c) korzystać z konsultacji z nauczycielem bezpośrednio przed lub po zajęciach,

  2. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Należy uczestniczyć w zajęciach od początku do ich końca. Pod żadnym pozorem nie wolno na własną rękę instruować i pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie nauczyciela.

  3. Ćwiczenia jogi wykonywane są na boso, nie wcześniej niż 2 godziny po posiłku (zaleca się 3-4 godziny postu przed zajęciami) i nie wcześniej niż kwadrans po spożyciu napojów.

  4. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba, że nauczyciel wyrazi na to zgodę. Opuszczenie sali przed zakończeniem zajęć możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela.

  5. W czasie zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy, picia, jedzenia oraz rozmawiania.
  6. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie lub na zajęciach niedostosowanych do poziomu uczestnika. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie tej osoby.

  7. Osoby niepełnoletnie do uczestnictwa w zajęciach wymagana jest zgoda pisemna rodziców

  8. Osoby z chorobami skóry zobowiązane są do korzystania z własnych mat na sali do ćwiczeń.

  9. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi, muszą dostarczyć zgodę lekarza, klientki z menstruacją, ciężarne lub o obniżonej sprawności fizycznej, zobowiązane są poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, lub podczas ich trwania.

  10. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o nich. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania do ćwiczeń.

  11. Klient zobowiązany jest:
  a) do przestrzegania i zachowania czystości i ciszy na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania,

  b) stosować się do wywieszonych instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły.

  c) zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności,

  d) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce,

  e) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń Szkoły,

  f) do niespożywania alkoholu, środków zmieniających stany świadomości i innych używek na terenie Szkoły,
  g) do przestrzegania Regulaminu.
  12. Nauczyciel ma prawo odmówić klientowi prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku Szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba, że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynikała z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług Szkoły, opisanych w Regulaminie.

  13. Maksymalna ilość uczestników zajęć na Małej Sali wynosi 10 osób, a na Dużej Sali 25 osób. Nie dotyczy imprez specjalnych i warsztatów.

  § 3. Kursy jogi

  Informacje czytaj  poniżej regulaminu

  § 4. Postanowienia końcowe
  1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy Szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane nauczycielowi.

  2. Praktyka jogi niesie ze sobą ryzyko powstania okresowych przeciążeń ciała, odnowienia się istniejących problemów zdrowotnych i każdy uczestnik zajęć powinien posiadać świadomość możliwości zaistnienia tego rodzaju zdarzeń. Uczestnicy przystępują do ćwiczeń jogi i praktykują jogę na własną odpowiedzialność; są zobligowani do uzyskania opinii – konsultacji z nauczycielem jogi oraz - w przypadku posiadania wiedzy o   przebytych lub leczonych chorobach - z lekarzem, co do możliwości przystąpienia do praktyki jogi.  Szkoła jogi nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie się bądź zaostrzenie stanu chorób, stanów psychofizycznych i innych dolegliwości klasyfikowanych jako nieprawidłowe ani za powstanie dolegliwości wynikających z niepoinformowania nauczyciela o ewentualnych schorzeniach.

  3. Uczestnicy zajęć przed przystąpieniem do nich, będą poproszeni o zapoznanie się z Regulaminem Akademii Jogi i przyjęciem do wiadomości treści zawartych w nim poprzez własnoręczny podpis, a ponadto do poświadczenia, że uczestnik bierze w pełni za siebie odpowiedzialność za skutki ćwiczeń a w razie kontuzji, złamań i innych problemów zdrowotnych, które mogą się pojawić nie będzie rościł praw odszkodowawczych od nauczyciela prowadzącego zajęcia i szkoły Akademia Jogi .

  Za dziecko uczestniczące w zajęciach Regulamin podpisuje rodzic lub osoba prawnie opiekująca się dzieckiem.

  4. Przy udziale w warsztatach jogowych w Akademia Jogi obowiązuje ten sam regulamin.

  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2014 roku.

  6. Zmiany w Regulaminie będą umieszczane na stronie internetowej www.akademiajogi.com oraz w miejscu prowadzenie działalności firmy.

 • Regulamin Kursów Zamkniętych


  1. Na kursy jogi od podstaw obowiązują zapisy.
  2. Miejsce na kursie jest rezerwowane w momencie wpłaty zaliczki 30 zł w recepcji lub na rachunek bankowy  58 1050 1445 1000 0090 7256 2649 w tytule swoje imię i nazwisko. W przypadku rezygnacji zaliczka nie jest zwracana.
  3. Opłatę za kurs w całości regulujemy w recepcji przed pierwszymi zajęciami. Posiadacze kart OK. SYSTEM, Fitflex w chwili zapisu wpłacają zwrotną kaucję w kwocie 200 zł.
  4. Warunkiem zwrotu kaucji jest uczestnictwo w 16 zajęciach kursu,
  5. Uczestnik kursu jest zobowiązany do brania udziału w zajęciach i regulowania obowiązujących go wpłat.
  6. Jeżeli nastąpią poważne czynniki, które uniemożliwiają w dalszym uczestnictwie należy do 7 dni zgłosić problem w recepcji szkoły co sprawi, że miejsce zostanie zwolnione i oddane innym oczekującym na kurs.
  7. Kurs dla początkujących obejmuje 16 zajęć, odbywających się 2 razy w tygodniu.
  8. Odrabianie 3 dozwolonych opuszczonych zajęć kursowych jest możliwe na innych grupach podczas trwania kursu.
  9. Kursanci mają obowiązek również zapoznać się z regulaminem szkoły.
  10. W razie pytań recepcja zawsze służy pomocą.

   

 • Tworzymy wyjątkowe miejsce: nasi nauczyciele mają najwyższe kwalifikacje, są ludźmi pełnymi pasji, kultury osobistej, gotowymi do dalszego rozwoju, nauki i służenia innym. Budujemy klimat współpracy, przyjaźni, szczerości i dobrej woli.

  Witamy na stronie naszej Szkoły.

  Prowadzimy regularne zajęcia jogi wg przekazu B.K.S. IYENGARA, w Krakowie w Podgórzu w okolicach Parku Bednarskiego na ulicy Węgierska 4/2. Pracujemy w kameralnych grupach i oferujemy szeroką gamę zajęć jak:

  Jogę początkującą i zaawansowaną, kursy jogi od podstaw, jogę dla kręgosłupa, jogę regeneracyjną i hormonalną, jogę dla kobiet w ciąży, jogę anglojęzyczną oraz asztangę jogę.

  Jesteśmy głęboko przekonani, że Każdy kto nas odwiedzi nie pozostanie obojętny na to, co się w nim zadzieje. To jest Miejsce, które może być kluczem do otwarcia się na własną wewnętrzną wrażliwość. To szansa na rozwój i polepszenie jakości życia.

  Naszą misją jest poruszyć w uczniach szkoły świadomość poznania siebie, a tym samym świata, przebudzić ducha, odnaleźć moc oddziaływania praktyki jogi, moc wiary w siebie, a tym samym odnaleźć radości życia, moc kreatywności, moc odwagi do zmian.

  Szkoła jest otwarta przez cały tydzień – zawsze mamy dla Ciebie czas.

  Nasz budynek znajduje się na parterze. Na zewnątrz jest podświetlony kaseton z napisem szkoły dlatego nawet w porze nocnej możesz nas odnaleźć. Do dyspozycji uczestników zajęć oferujemy: drabinki, maty, koce, kostki, paski, liny, krzesła, bolstery a nawet i ciężary do obciążania. Zapraszamy również do naszego sklepiku ze sprzętem, czytelni z interesującymi książkami oraz na darmową ciepłą herbatkę.

  Dbamy o czystość i świeżość pomieszczenia.