• Ul. Krakowska 58 Wieliczka | Magda Telefon: 503 320 245 | E-mail: mb80@op.pl

   

  Rachunek Bankowy do wpłat za zajęcia z jogi 58 1050 1445 1000 0090 7256 2649 Magdalena Bogusiewicz-Dzierżak Wieliczka

   

   

 • zapisz się na newsletter o promocjach i działalności szkoły

  Prześlij 

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI

  W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2016 r. rozporządzenia (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ww. rozporządzeniu informując że:  

  1. Administratorem danych osobowych zebranych na stronie www.akademiajogi.com jest: Magdalena Bogusiewicz-Dzierżak w ramach działalności gospodarczej Akademia Jogi Magdalena Bogusiewicz-Dzierżak ul. Modrzewiowa 55d/12 Wieliczka 30-535 Nip 681-173-25-56 tel. 503320245 e-mail mb80@op.pl 
  2. Strona internetowa znajduje się na bezpiecznych serwerach firmy OVH Sp. Zo.o. Adresy mailowe zebrane na stronie, za pomocą formularza zapisz się na kurs lub po wypełnieniu newsletter są powierzone mnie osobiście. Wpisane są na dysk nośny przechowywany w moim miejscu zamieszkania tj. Wieliczka Baza adresów mailowych, nr telefonów znajduje się również na dysku nośnym nikomu nie dostępnym. 
  3.  Za podstawę do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uznawany jest zapis do bazy mailingowej, wypełniona papierowa ankieta w szkole w recepcji lub zgoda wyrażona w korespondencji.   
  4.  Adresy mailowe wykorzystuję do kontaktu z klientami oraz informowaniu ich o różnych warsztatach , szkoleniach, kursach i wydarzeniach które są organizowane przez Akademia Jogi.

  1. Wysyłam maile nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Każdy właściciel adresu mailowego może wypisać się z bazy w dowolnym momencie za pomocą wysłania prośby o usuniecie swoich danych na e-mail mb80@op.pl lub telefonicznie 503320245.
  2. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. W razie chęci skorzystania z przysługującego Państwu prawa proszę o kontakt na w/w adres mailowy lub podany numer telefoniczny.
  3. Używam numeru telefonu klientów w razie poinformowania ich o nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach wymagających szybkiego kontaktu (np. odwołanie zajęć)
  4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  5. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa