• Karnety (Tickets) Okres ważności 30 dni od zakupu

  pojedyńcze zajęcia: 40 zł
  4 wejścia: 140 zł
  6 wejść: 190 zł
  8 wejść: 250 zł
  open: 300 zł
  16 wejść( 60 dni ważny): 450zł
  Indywidualne zajęcia: 200 zł
  Cennik dla Kundalini Joga - Uwaga ! nie obejmuje kart Benefit
  pojedyńcze zajęcia dla Kundalini Joga: 50 zł
  4 wejścia: 160 zł
  8 wejść: 270 zł
  Joga dla dzieci
  pojedyńcze zajęcia: 35 zł
  joga dla Mam z dziećmi: 40 zł
 • Zniżka dla posiadaczy Karty Krakowskiej